advokát

JUDr., Bc. Karel Rohr, Ph.D.
advokát
IČ: 71472266
ČAK: 12283
ID datové schránky: 9e9ghcd
 

Občanské a obchodní právo

Obvyklá právní služba je poskytována v oblastech občanské právo a občanskoprávní spory, smlouvy, vypořádání spoluvlastnictví včetně vypořádání společného jmění manželů, směnky a šeky, směnečné (šekové) platební rozkazy, v občanskoprávních věcech zastupujeme klienty před všemi soudy v ČR i před rozhodčími soudy v rozhodčím řízení.

Zakládáme právnické osoby a obchodní společnosti, řešíme obchodní spory (včetně vypořádání) mezi společnostmi navzájem i mezi společnostmi a společníky. I zde využíváme, stejně jako u obhajob hospodářských a daňových trestných činů, služeb spolupracujícího znaleckého ústavu, soudních znalců a auditorů.