advokát

JUDr., Bc. Karel Rohr, Ph.D.
advokát
IČ: 71472266
ČAK: 12283
ID datové schránky: 9e9ghcd
 

Odměna za poskytované právní služby je řešena třemi možnými způsoby:

  • Dohodou s klientem - záleží na právní obtížnosti, rozsáhlosti spisu a časové náročnosti věci, v závislosti na tom je pak možno smluvit odměnu jako hodinovou, úkonovou, resp. podílovou. Nejčastější je odměna hodinová, která při obvyklé náročnosti věci bývá od 2.000,- Kč/hodinu.
  • Dle Advokátního tarifu, Vyhlášky č. 177/1996 Sb. (v plném znění např. ve Sbírce zákonů nebo na stránkách České advokátní komory - www.cak.cz). Pokud klient a advokát neuzavřou o odměně dohodu dle předchozího odstavce, vypočítává se odměna právě dle Advokátního tarifu.
  • Vedle výše uvedeného se pak také uplatňuje smlouva o poskytování právních služeb za paušální odměnu. V těchto případech advokát pro klienta komplexně, zpravidla po delší dobu a průběžně zajišťuje právní služby. Je výhodná zejména pro vztah mezi advokátem a podnikateli, firmami či jinými organizacemi a subjekty (kterým se nevyplatí právník v trvalém zaměstnaneckém poměru, současně ale potřebují angažovat právníka s praxí, s advokátní zkouškou, s povinností mlčenlivosti, se zkušeností se zastupováním před soudy), ale vyskytuje se i mezi advokátem a fyzickou osobou, která se častěji soudí či řeší opakovaně právní záležitosti. Pro advokáta bývá výhodnost v dlouhodobé zakázce od spolehlivého klienta, klient pak obvykle získá právní služby za cenu příznivější než dle Advokátního tarifu.