Oddlužení a insolvenční řízení

Zabýváme se incidenčními spory a podle možností i zpracováním insolvenčních návrhů, návrhů na oddlužení. Zpracování návrhu na oddlužení je ostatně dle zákona vyhrazeno právnickým povoláním a podle Stanoviska představenstva České advokátní komory ze dne 9.10.2012 je právní službou podle zákona advokacii.